duminică, 9 februarie 2020

Scrisoarea lui Mihail Eminescu către Leon Negruzzi, decembrie 1875[lui Leon Negruzzi, prefectul județului Iași, în dec. 1875] 
[Nr. 299] [Iași, decembrie 1875

Inspectând în 29 noiemvrie a.c. școalele din com. Șipotele, pl. Bahlui, le-am aflat pe amândouă închise. Învățătoriul din cotuna Andrieșenii au pretextat că lipsa de lemne îl silește să ție școala închisă, iar cel din Șipote nici n-au fost vizibil pentru mine, de vreme ce lipsea din sat sub pretext de boala. Din izvoare private însă am aflat că școalele în această comună stau închise de aproape 6 luni, că primarul din localitate e într-un fel de unită complicitate cu învățătorii, că învățătorul din Șipote servește de ajutor de perceptor și nu are domiciliul fix, ci locuiește mai mult la d-l primar. Localul de școală din Șipote l-am găsit prefăcut în locuință a notarului, ușa din tindă, care dă în clas, am găsit-o zidită și deschisă în păretele din nord o altă ușă, încât de afară copiii intră de-a dreptul în școală. Școala nu funcționează defel. În clas d-nul notar își păstrează peste iarnă curechiul și nutrețul pentru vite. Toate acestea sub ochii d-lui primar. Spre a constata purtarea învățătorilor am rânduit o comisiune compusă din trei învățători din plasa Turia, iar calificarea purtării neauzite a d-lui primar, pentru care școalele părea că nici esistă, o las la apreciația dv. Ca un curiozum vă comunic bugetul școalelor din această comună pe anul viitor, în alăturare cu alte sume: 
1. Salariul a doi învățători . . 800 (adică câte 400 l.n. — Vătășelul din aceeași comună are 350 l.n) 
2. Idem a doi servitori 148 (Se găsește oare servitor cu 74 fr. pe an cu mâncarea lui ?) 
3. Reparația localurilor 100 
4. Chiria școalei din Andrieșeni 240 l.n. (20 galb. pe an chiria pentru o casă țărănească !!) 
5. Încălzirea a două școli 150 
6. Cheltuieli de întreținere pentru amândouă școalele 20 (adică 80 bani pe lună de fiecare) 
7. Mobilier 50 
___________________ 
[Total] 1508 

Reversul monedei este: 
Salariul primarului 1800 
Diurna primarului 600 
___________________ 
Total 2400 

Va să zică întreținerea a două școli în comună e mai puțin importantă decât esistența unui domn primar. Vă fac atent totodată la cifra trecută sub 4. E știut că chiria unei case țărănești e pe an de la 3—6 galb., aicea văd însemnat 20 și mai bine de galbeni; cu toate acestea localul e destul de mizerabil. Din aceste toate însă se vede că tăcerea d-lui primar e destul de semnificativă și se esplică [prin] complicitatea sa cu învățătorii. Rog deci să mijlociți pe lângă onor. comitet permanent ca, cu ocazia verificării bugetelor comunale, să prevadă sume suficiente pentru amândouă școlile, pentru ca, oricând ar veni alți învățători în locul acestora, să găsască toate cele trebuincioase pentru funcționarea școalei.

Mihail Eminescu

vineri, 7 februarie 2020

Adrian Păunescu - Infinita bunătateCe noapte liniştită la Vaslui
şi totuşi, cea mai mare dintre toate,
aşa cum poate însăşi mama nu-i
este această sfântă bunătate.


Au moldovenii bunătatea lor
cu care au ştiut să intre-n ţară,
cu ea se nasc, precum cu ea şi mor
şi nimenea cu ei nu se compară.


Ei, hăituiţi de-atâtea-mpărăţii,
ce norii lumii îi creşteau cu tuiul,
visau către-a lui Ştefan sfântă zi
când neamul nostru şi-a găsit Vasluiul.


Se vor mai naşte vânători vicleni
să speculeze dragoste şi milă.
dar ţara va rămâne-n moldoveni
ascunsă într-o cosmică prăsilă.


Ce noapte liniştită la Vaslui
când frate geamăn stă spre frate geamăn
şi între ei nimic palpabil nu-i
decât o bunătate fără seamăn.


O bunătate fără de folos,
o bunătate fără de prihană,
Moldova are sufletul frumos,
ca pruncul ce s-ar naşte dintr-o rană.


Nu e un simplu strigăt din tumult
ci e o bucurie ce există,
o bunătate biruind mai mult
decât o răutate anticristă.


Luminile s-au stins pe la fereşti
şi însuşi întunericul uneşte,
ca un bilanţ al soartei omeneşti
moldoveneşte cu moldoveneşte!


Şi-mi pare că în noapte mai apar
nori verzi şi mari şi vineţii pe ţară
ca surogatul unui vechi coşmar,
ca un acces de criză biliară.


Şi iarăşi cred că suntem slabi şi mici
şi numai codrii pot să ne ajute,
dar vai sunt moldovenii mei aici,
cu sufletele veşnic nevândute.


Ei sunt într-un Vaslui liniştitor
cu pruncii lor ce freamătă-n neveste,
gătiţi oricând a deveni popor
şi-a da dovadă că Moldova este.


Dar mai cu seamă mi-a fost dat să văd
ceva cu mult mai tare decât toate,
mai tare ca o moarte şi-un prăpăd,
această infinită bunătate.


Şi dacă pe pământ s-ar risipi
atâtea calităţi care-ncotrova
ea, bunătatea ar veni-ntr-o zi
ca s-o numim definitiv Moldova.

joi, 6 februarie 2020

Geo Bogza - Cum îmi bate ceasul


Dacă îl ascult cu urechea dreaptă
Ceasul meu bate clipele vieții mele.

Dacă îl ascult cu urechea stângă
Ceasul meu bate clipele vieții tale.

Dacă îl ascult cu osul frunții
Ceasul meu măsoară durata universului.

Dacă îl arunc în apă,
Dau înapoi cu un regn și devin copac.

Dacă îl arunc în foc
Dau înapoi cu două regnuri și devin piatră.

Dacă îl arunc în neant
Și îl ascult cu memoria morților
Dau înapoi cu trei regnuri
Și devin Cuvânt.